Vrywaring

Alhoewel die NG Kerk in SA alles in sy vermoë doen om te sorg dat hierdie inligting so korrek moontlik is en dit gereeld opdateer, aanvaar die NG Kerk in SA geen verantwoordelikheid vir die korrektheid daarvan nie. Die korrektheid van inligting wat voorsien word, berus op die primêre bronne wat by die versamel van die inligting gebruik word. Die NG Kerk in SA aanvaar ook geen verantwoordelikheid vir die kwaliteit van enige diens of produkte van instansies of verskaffers wat op hierdie databasis gelys word nie, of enige skade wat wat dalk daaruit kan voortvloei nie. Enige onderhandeling met enige party word op eie risiko gedoen.