Ondersteuningsdienste

Welkom by die NG Kerk in Suid-Afrika se Diensgroep vir Ondersteuningsdienste. Hierdie Diensgroep bestaan uit ses taakspanne:

STA (Sinodale Taakspan vir die Argief)
Voorsitter: Ds Albé Theunissen, 022 931 2250, 082 928 3561
Bestuurder: Dr Andrew Kok, 021 882 9923, Epos
Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar, 021 957 7104, 083 270 5211, Epos
Argief se Webblad: Kerkargief

STD (Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge)
Voorsitter: Ds Derick Lambrechts Epos
Personeel: Mnr Kenny Raats, 021 957 7104, Epos

STE (Sinodale Taakspan vir Eiendomme)
Voorsitter: Mnr Dirk van Niekerk, 082 805 5533, Epos
Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar, 021 957 7104, 083 270 5211, Epos

STK (Sinodale Taakspan vir Kommunikasie)
Voorsitter: Ds Francois Herselman, 081 270 3226, Epos
Bestuurder: Mev Ronelda Visser, 021 957 7195, Epos
Mediabeampte: Mev Salomi Steenkamp, 021 957 7118, Epos

STFA (Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie)
Voorsitter: Ds Monty Sahd, 083-449-2461, Epos
Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar, 021 957 7104, 083 270 5211, Epos

STR (Sinodale Taakspan vir Regte)
Voorsitter en Aktuarius: Ds Charl Stander, 084 234 1155, Epos