Stemgeregtigde afgevaardigdes

Sinode 2023 - Stemgeregtigde Afgevaardigdes
Naam wat op jou naamkaartjie moet verskyn. Moenie alles in HOOFLETTERS tik nie! Maak seker van jou strepies en kappies (ô = Alt+0244, é = Alt+130, è = Alt+0232, ü = Alt+0252)
Begin asseblief jou Van met ’n Hoofletter (Du Toit, Van der Merwe, ensovoorts).
Kies die Ring wat jy verteenwoordig.
Kies die gemeente wat jy verteenwoordig.
Geloofsbrief
Maak asseblief seker dat jou geloofsbrief ingehandig is. Indien daar veranderinge in afgevaardigdes is, MOET 'n nuwe geloofsbrief ingedien word.
Afgevaardigde
Bywoningsopsies
Verblyf in Goudini
Dui asseblief aan watter aande jy verblyf benodig.
Spesiale verblyfversoek
Kampeer
Daar is 'n kontantaansporingsfooi van R500 per afgevaardigde per week vir afgevaardigdes wat van die kampeerfasiliteite gebruik maak.
Watter etes gaan u nuttig? Kies een van die opsies.
Etes
Merk asseblief watter etes jy daagliks gaan geniet. Spyseniering word vooraf deur die sinode betaal en kansellasies lei tot groot vermorsing.
Slegs kosallergieë of medies-voorgeskrewe diëte kan akkommodeer word.

LET WEL: Klik op “Stuur” om die inligting aan die Sinode te stuur. Neem ook kennis van Reglement 2:

Reglement 2: 2.5
Indien ’n afgevaardigde sonder geldige verskoning die sitting van ’n sinode nie bywoon nie, sal die betrokke kerkraad verantwoordelik gehou word vir die volle koste van die afgevaardigde (dit sluit verblyf, etes en administrasiekoste in).