Reglemente

Kerkorde en Reglemente 2023PDF

Alle agendas, notules en kerkordes (vanaf 1824) is hier beskikbaar:  Acta