Vorm vir Kerklike Statistiek

Citrusdal

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 274
Belydende lidmate: 1015
Aantal gedoop: 17
Aantal belydenis afgelê: 21

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 7
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 114
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 26
Aantal vrywilligers: 285

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 379
Tweede Sondag van Februarie 321
Derde Sondag van Februarie 223
Vierde Sondag van Februarie 240
Gemiddelde bywoning 22.56

Website: http://www.nkgkerkcitrusdal.co.za
Sosiale Media:

@nkgcitrusdal
www.facebook.com/NG.Gemeente.Citrusdal

Terug na lys van gemeentes.