Vorm vir Kerklike Statistiek

Bellville-Riebeeck

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 80
Belydende lidmate: 852
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê: 10

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 11
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 60
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 37
Aantal vrywilligers: 25

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 368
Tweede Sondag van Februarie 364
Derde Sondag van Februarie 502
Vierde Sondag van Februarie 439
Gemiddelde bywoning 44.88

Terug na lys van gemeentes.