Vorm vir Kerklike Statistiek

Bellville-Noord

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 22
Belydende lidmate: 330
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 80
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 15
Aantal vrywilligers: 9

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 115
Tweede Sondag van Februarie 113
Derde Sondag van Februarie 119
Vierde Sondag van Februarie 110
Gemiddelde bywoning 32.46

Website: http://www.ngkerkbellvillenoord.co.za

Terug na lys van gemeentes.