Vorm vir Kerklike Statistiek

Welgemoed

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 379
Belydende lidmate: 1338
Aantal gedoop: 31
Aantal belydenis afgelê: 15

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 22
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 200
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 54
Aantal vrywilligers: 72

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 550
Tweede Sondag van Februarie 600
Derde Sondag van Februarie 640
Vierde Sondag van Februarie 700
Gemiddelde bywoning 36.26

Website: http://www.ngkwelgemoed.co.za/
Sosiale Media:

NGK Welgemoed

Terug na lys van gemeentes.