Vorm vir Kerklike Statistiek

Vishoek

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 145
Belydende lidmate: 611
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 20
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 258
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 275

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 203
Tweede Sondag van Februarie 292
Derde Sondag van Februarie 177
Vierde Sondag van Februarie 167
Gemiddelde bywoning 27.74

Website: http://www.ngvishoek.co.za

Terug na lys van gemeentes.