Vorm vir Kerklike Statistiek

Suider-Strand

Ring: Somerset-Wes

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 220
Belydende lidmate: 1790
Aantal gedoop: 12
Aantal belydenis afgelê: 12

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Na ander gemeentes: 134 Belydend en 10 dopelinge en Oorlede: 74
Die hoeveelheid nuwe intrekkers is nie genoeg om regtig die getalle op te stoot nie: 103 belydend en 18 dopelinge

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 3
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 50
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 467
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 17
Aantal vrywilligers: 237

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 559
Tweede Sondag van Februarie 618
Derde Sondag van Februarie 568
Vierde Sondag van Februarie 541
Gemiddelde bywoning 28.43


Sosiale Media:

Facebook: Suider Strand Gemeente

e-pos: ontvangs@ngss.co.za

Notas of Kommentaar

Lewende predikers behartig Sondae die eredienste by die 4 aftree-oorde.

Terug na lys van gemeentes.