Vorm vir Kerklike Statistiek

Prins Albert

Ring: Beaufort

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 72
Belydende lidmate: 397
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Lidmate trek weg uit Prins Albert

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 12
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 100
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 22
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 138
Tweede Sondag van Februarie 115
Derde Sondag van Februarie 101
Vierde Sondag van Februarie 149
Gemiddelde bywoning 26.81


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/groups/1536952359944644/

Terug na lys van gemeentes.