Vorm vir Kerklike Statistiek

Porterville

Ring: Piketberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 316
Belydende lidmate: 1283
Aantal gedoop: 7
Aantal belydenis afgelê: 38

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 12
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 79
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 32
Aantal vrywilligers: 52

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 320
Tweede Sondag van Februarie 233
Derde Sondag van Februarie 266
Vierde Sondag van Februarie 215
Gemiddelde bywoning 16.17


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/ngport

Notas of Kommentaar

Kerkbywoning drasties gedaal. Groot onbetrokkenheid by lidmate. Dankoffer bydrae baie afgeneem.

Terug na lys van gemeentes.