Vorm vir Kerklike Statistiek

Parow-Welgelegen

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 178
Belydende lidmate: 1354
Aantal gedoop: 17
Aantal belydenis afgelê: 22

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Ons het ‘n probleem met ons Doulos sistieem gehad en ons dooplidmate se inligting is gekorrigeer.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 15
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 122
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 30

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 368
Tweede Sondag van Februarie 352
Derde Sondag van Februarie 319
Vierde Sondag van Februarie 378
Gemiddelde bywoning 23.12

Website: http://www.ngkpw.co.za
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/ParowWelgelegen

Terug na lys van gemeentes.