Vorm vir Kerklike Statistiek

Paarlberg

Ring: Die Paarl

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 478
Belydende lidmate: 1638
Aantal gedoop: 31
Aantal belydenis afgelê: 38

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Geen

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 4
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 30
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 300
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 183

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 479
Tweede Sondag van Februarie 501
Derde Sondag van Februarie 587
Vierde Sondag van Februarie 172
Gemiddelde bywoning 20.55

Website: http://paarlberg.org.za
Sosiale Media:

Families@paarlberg

Notas of Kommentaar

Geen

Terug na lys van gemeentes.