Vorm vir Kerklike Statistiek

Nieuwoudtville

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 19
Belydende lidmate: 153
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 16
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 12
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 47
Tweede Sondag van Februarie 32
Derde Sondag van Februarie 46
Vierde Sondag van Februarie 32
Gemiddelde bywoning 22.82

Terug na lys van gemeentes.