Vorm vir Kerklike Statistiek

Leeu-Gamka

Ring: Beaufort

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 7
Belydende lidmate: 70
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 2

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 4
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 40
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 8
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 19
Tweede Sondag van Februarie 18
Derde Sondag van Februarie 33
Vierde Sondag van Februarie 25
Gemiddelde bywoning 30.84

Terug na lys van gemeentes.