Vorm vir Kerklike Statistiek

Laaiplek

Ring: Vredenburg

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 87
Belydende lidmate: 673
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 12

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Daling van lidmate: agv van sterftes, skoliere wat huis verlaat en verhuising na tehuise. Kry daagliks uwe intrekkers by, maar die twee kanselleer mekaar uit.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 4
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 16
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 23
Aantal vrywilligers: 14

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 228
Tweede Sondag van Februarie 150
Derde Sondag van Februarie 219
Vierde Sondag van Februarie 228
Gemiddelde bywoning 27.14


Sosiale Media:

NG KERK LAAIPLEK (https://www.facebook.com/NG-Kerk-Laaiplek)

Notas of Kommentaar

Ons getalle lyk minder maar dit is agv van studente wat verhuis, mense wat na tehuise verhuis en sterftes. Ons het ‘n daaglikse groei van lidmate. Ons Hawediens op 10 Januarie 2016 is ‘n belewenis wat deur die drie gemeentes aangebied word waar ons spesiale diens vir ons vissermanne hou, die kern van ons gemeenskap.

Terug na lys van gemeentes.