Vorm vir Kerklike Statistiek

Kraaifontein

Ring: Durbanville

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 64
Belydende lidmate: 640
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 10

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 35
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 16
Aantal vrywilligers: 13

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 108
Tweede Sondag van Februarie 105
Derde Sondag van Februarie 105
Vierde Sondag van Februarie 113
Gemiddelde bywoning 15.31

Notas of Kommentaar

Ds Banus Botha is beroep as leraar en het op 1 Februarie 2016 by die gemeente aangesluit. Ons is opgewonde en positief oor sy aanstelling.

Terug na lys van gemeentes.