Vorm vir Kerklike Statistiek

Kenridge

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 1753
Belydende lidmate: 3656
Aantal gedoop: 87
Aantal belydenis afgelê: 34

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Nuwe Intrekkers

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 6
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers: 2

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 41
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 568
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 19
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 1719
Tweede Sondag van Februarie 1351
Derde Sondag van Februarie 1488
Vierde Sondag van Februarie 1435
Gemiddelde bywoning 27.7

Website: http://www.ngkenridge.co.za
Sosiale Media:

http://www.facebook.com/NgKenridge

Terug na lys van gemeentes.