Vorm vir Kerklike Statistiek

Kamieskroon

Ring: Namakwaland

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 9
Belydende lidmate: 136
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê:

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 25
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 12
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 67
Tweede Sondag van Februarie 48
Derde Sondag van Februarie 53
Vierde Sondag van Februarie 55
Gemiddelde bywoning 38.45

Website: http://www.ngkamieskroon.co.za

Terug na lys van gemeentes.