Vorm vir Kerklike Statistiek

Houtbaai

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 51
Belydende lidmate: 120
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê: 2

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 27
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 5
Aantal vrywilligers: 75

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 72
Tweede Sondag van Februarie 63
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 48
Gemiddelde bywoning 34.06

Website: http://houtbaaigemeente.co.za/
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/houtbaaigemeente
https://www.youtube.com/watch?v=uwmrQnqHVdA

Terug na lys van gemeentes.