Vorm vir Kerklike Statistiek

Durbanville-Bergsig

Ring: Durbanville

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 1554
Belydende lidmate: 3469
Aantal gedoop: 55
Aantal belydenis afgelê: 34

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Daar is in 2015/2016 briewe aan lidmate gestuur en heelwat het teruggekom.
Na opvolg is uitgevind dat baie lidmate reeds lankal elders woon. Die databais kan dus gesuiwer word.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 3
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers: 2

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 45
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 312
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 153

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 1259
Tweede Sondag van Februarie 1048
Derde Sondag van Februarie 1037
Vierde Sondag van Februarie 1062
Gemiddelde bywoning 21.93

Website: http://www.bergsigdv.co.za/
Sosiale Media:

Facebook: Durbanville-Bergsig kerk – Sy ligdraers

Terug na lys van gemeentes.