Vorm vir Kerklike Statistiek

Citrusdal

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 306
Belydende lidmate: 1014
Aantal gedoop: 26
Aantal belydenis afgelê: 8

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 9
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 94
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 29
Aantal vrywilligers: 285

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 381
Tweede Sondag van Februarie 183
Derde Sondag van Februarie 261
Vierde Sondag van Februarie 584
Gemiddelde bywoning 26.69


Sosiale Media:

@nkgcitrusdal
www.facebook.com/NG.Gemeente.Citrusdal

Notas of Kommentaar

1 x Pastorale Berader / Versorger voltyds in diens.

Terug na lys van gemeentes.