Vorm vir Kerklike Statistiek

Brackenfell-Proteahoogte

Ring: Brackenfell

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 822
Belydende lidmate: 2168
Aantal gedoop: 41
Aantal belydenis afgelê: 20

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Inligting bygewerk

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 17
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 157
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 44

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 723
Tweede Sondag van Februarie 546
Derde Sondag van Februarie 720
Vierde Sondag van Februarie 606
Gemiddelde bywoning 21.7

Website: http://www.proteahoogte.co.za
Sosiale Media:

proteahoogte en proteajeug

Terug na lys van gemeentes.