Vorm vir Kerklike Statistiek

Bellville-Riebeeck

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 92
Belydende lidmate: 836
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 12

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 11
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 57
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 36
Aantal vrywilligers: 27

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 314
Tweede Sondag van Februarie 478
Derde Sondag van Februarie 433
Vierde Sondag van Februarie 373
Gemiddelde bywoning 43.05

Terug na lys van gemeentes.