Vorm vir Kerklike Statistiek

Ashton

Ring: Swellendam

Inligting soos op: 28 Februarie 2016

Lidmate:

Dooplidmate: 176
Belydende lidmate: 497
Aantal gedoop: 14
Aantal belydenis afgelê: 11

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Persone van ander kerke trek in huise van persone wat gemeente verlaat.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 40
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 18
Aantal vrywilligers: 6

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 194
Tweede Sondag van Februarie 152
Derde Sondag van Februarie 176
Vierde Sondag van Februarie 146
Gemiddelde bywoning 24.81

Terug na lys van gemeentes.