Vorm vir Kerklike Statistiek

Wynberg

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 54
Belydende lidmate: 209
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 2

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 9
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 83
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 17
Aantal vrywilligers: 88

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 93
Tweede Sondag van Februarie 113
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 94
Gemiddelde bywoning 33.27

Website: http://www.ngkerkwynberg.co.za/

Terug na lys van gemeentes.