Vorm vir Kerklike Statistiek

Vredelust

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 950
Belydende lidmate: 4000
Aantal gedoop: 46
Aantal belydenis afgelê: 34

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Poog sterk om kerk vir die toekoms te wees.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 3
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 2
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 90
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 940
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 250

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 750
Tweede Sondag van Februarie 750
Derde Sondag van Februarie 750
Vierde Sondag van Februarie 750
Gemiddelde bywoning 15.15

Website: http://www.churchadventure.co.za

Notas of Kommentaar

(1) HOOGTEPUNTE:
Die “eenwording” van die gemeente waar die twee dele (komtemporêr en tradisioneel) saam begin aanbid het.
Die aanbouings en veranderinge wat ons geriewe soveel meer moderniser en ook meerdoelig maak.

(2) UITDAGINGS:
Om ‘n kerk vir die toekoms te wees in tye van veranderinge.

(3) FOKUS EN PRIORITEITE VIR 2015:
Ons fokus op “verander lewens en gemeenskappe”.

Terug na lys van gemeentes.