Vorm vir Kerklike Statistiek

Swartland

Ring: Swartland

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 431
Belydende lidmate: 1550
Aantal gedoop: 10
Aantal belydenis afgelê: 24

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 3
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 9
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 95
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 38
Aantal vrywilligers: 63

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 600
Tweede Sondag van Februarie 518
Derde Sondag van Februarie 200
Vierde Sondag van Februarie 530
Gemiddelde bywoning 23.32

Website: http://www.ngswartland.co.za
Sosiale Media:

facebook: NG Gemeente Swartland

Terug na lys van gemeentes.