Vorm vir Kerklike Statistiek

Sonstraal

Ring: Durbanville

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 1219
Belydende lidmate: 3454
Aantal gedoop: 73
Aantal belydenis afgelê: 27

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 4
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 38
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 340
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 75
Aantal vrywilligers: 320

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 1538
Tweede Sondag van Februarie 1320
Derde Sondag van Februarie 1295
Vierde Sondag van Februarie 1231
Gemiddelde bywoning 28.8

Website: http://www.sonstraal.org.za
Sosiale Media:

NG Gemeente Sonstraal

Terug na lys van gemeentes.