Vorm vir Kerklike Statistiek

Oudtshoorn-Suid

Ring: Oudtshoorn

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 46
Belydende lidmate: 333
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 7

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 12
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 42
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 23
Aantal vrywilligers: 10

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 102
Tweede Sondag van Februarie 68
Derde Sondag van Februarie 103
Vierde Sondag van Februarie 105
Gemiddelde bywoning 24.93

Terug na lys van gemeentes.