Vorm vir Kerklike Statistiek

Oudtshoorn

Ring: Oudtshoorn

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 169
Belydende lidmate: 734
Aantal gedoop: 15
Aantal belydenis afgelê: 12

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Huise word besighede. Mense trek in wyke in, maar behoort aan ander kerkgroepe, nie NG Kerk nie.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 4
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 140
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 24
Aantal vrywilligers: 49

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 329
Tweede Sondag van Februarie 143
Derde Sondag van Februarie 302
Vierde Sondag van Februarie 309
Gemiddelde bywoning 29.98

Website: http://www.moeder.co.za
Sosiale Media:

NG Moedergemeente – Facebook

Terug na lys van gemeentes.