Vorm vir Kerklike Statistiek

Leipoldtville

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 75
Belydende lidmate: 175
Aantal gedoop: 11
Aantal belydenis afgelê: 1

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Styging in Dooplidmate: Nuwe intrekkers en geboortes
Daling in Lidmate: Verhuisings en sterftes

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 15
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 15
Aantal vrywilligers: 14

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 86
Tweede Sondag van Februarie 98
Derde Sondag van Februarie 61
Vierde Sondag van Februarie 58
Gemiddelde bywoning 30.3

Website: http://www.ngkleipoldtville.weebly.com
Sosiale Media:

Facebook: NG Kerk Leipoldtville

Terug na lys van gemeentes.