Vorm vir Kerklike Statistiek

Koringberg

Ring: Piketberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 26
Belydende lidmate: 155
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 4

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 15
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 13

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 38
Tweede Sondag van Februarie 61
Derde Sondag van Februarie 65
Vierde Sondag van Februarie 112
Gemiddelde bywoning 38.12

Website: http://www.ngkoringberg.com

Terug na lys van gemeentes.