Vorm vir Kerklike Statistiek

Hopefield

Ring: Piketberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 66
Belydende lidmate: 286
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 4

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 4
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 10
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 20
Aantal vrywilligers: 5

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 144
Tweede Sondag van Februarie 149
Derde Sondag van Februarie 139
Vierde Sondag van Februarie 52
Gemiddelde bywoning 34.38

Website: http://www.ngkerkhopefield.co.za/

Terug na lys van gemeentes.