Vorm vir Kerklike Statistiek

Grabouw

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 150
Belydende lidmate: 576
Aantal gedoop: 21
Aantal belydenis afgelê: 11

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 8
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 32
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 205
Tweede Sondag van Februarie 106
Derde Sondag van Februarie 156
Vierde Sondag van Februarie 158
Gemiddelde bywoning 21.52

Terug na lys van gemeentes.