Vorm vir Kerklike Statistiek

Graafwater

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 56
Belydende lidmate: 250
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 3

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 50
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 16
Aantal vrywilligers: 6

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 92
Tweede Sondag van Februarie 87
Derde Sondag van Februarie 74
Vierde Sondag van Februarie 105
Gemiddelde bywoning 29.25


Sosiale Media:

Geen

Notas of Kommentaar

Geen

Terug na lys van gemeentes.