Vorm vir Kerklike Statistiek

Durbanville

Ring: Durbanville

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 823
Belydende lidmate: 2337
Aantal gedoop: 57
Aantal belydenis afgelê: 18

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 4
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 32
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 159
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 17
Aantal vrywilligers: 264

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 848
Tweede Sondag van Februarie 633
Derde Sondag van Februarie 676
Vierde Sondag van Februarie 639
Gemiddelde bywoning 22.12

Website: http://www.durbanvillegemeente.co.za/

Terug na lys van gemeentes.