Vorm vir Kerklike Statistiek

Citrusdal

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 249
Belydende lidmate: 978
Aantal gedoop: 27
Aantal belydenis afgelê: 17

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 14
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 122
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 36
Aantal vrywilligers: 195

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 423
Tweede Sondag van Februarie 347
Derde Sondag van Februarie 186
Vierde Sondag van Februarie 327
Gemiddelde bywoning 26.14


Sosiale Media:

@ngkcitrusdal
www.facebook.com/NG.Gemeente.Citrusdal

Notas of Kommentaar

1 Pastorale Berader / Versorger

Terug na lys van gemeentes.