Vorm vir Kerklike Statistiek

Worcester-De la Bat

Ring: Worcester

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 15
Belydende lidmate: 250
Aantal gedoop:
Aantal belydenis afgelĂȘ: 12

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Diensleraars:
Betaalde jeugwerkers:

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 35
Aantal amptelike kerkraadslede: 13
Aantal vrywilligers: 3

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 104
Tweede Sondag van Februarie 175
Derde Sondag van Februarie 36
Vierde Sondag van Februarie 120
Gemiddelde bywoning 41.04


Sosiale Media:

facebook – Kerk vir dowes Worcester

Notas of Kommentaar

NB: Dooplidmate 15, plus 228 Dowe leerders van De La Batskool wat in koshuise bly, word ook deur ons gemeente bedien.

Terug na lys van gemeentes.