Vorm vir Kerklike Statistiek

Worcester-Brandwag

Ring: Worcester

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 145
Belydende lidmate: 637
Aantal gedoop: 7
Aantal belydenis afgelê: 8

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 84
Aantal amptelike kerkraadslede: 16
Aantal vrywilligers: 31

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 140
Tweede Sondag van Februarie 126
Derde Sondag van Februarie 116
Vierde Sondag van Februarie 132
Gemiddelde bywoning 16.43

Website: https://Worcesterbrandwag.co.za
Sosiale Media:

NG-Kerk-Worcester-Brandwag

Terug na lys van gemeentes.