Vorm vir Kerklike Statistiek

Worcester

Ring: Worcester

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 100
Belydende lidmate: 698
Aantal gedoop: 9
Aantal belydenis afgelĂȘ: 7

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Diensleraars: 1
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 200
Aantal amptelike kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 13

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 145
Tweede Sondag van Februarie 78
Derde Sondag van Februarie 134
Vierde Sondag van Februarie 72
Gemiddelde bywoning 13.44


Sosiale Media:

Facebook: @NGMoedergemeente.Worcester

Terug na lys van gemeentes.