Vorm vir Kerklike Statistiek

Vanwyksdorp

Ring: Riversdal

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 17
Belydende lidmate: 43
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelĂȘ: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal amptelike kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 20
Tweede Sondag van Februarie 24
Derde Sondag van Februarie 29
Vierde Sondag van Februarie 23
Gemiddelde bywoning 40.00


Sosiale Media:

nvt

Terug na lys van gemeentes.