Vorm vir Kerklike Statistiek

Stellenbosch-Welgelegen

Ring: Stellenbosch

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 187
Belydende lidmate: 952
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelĂȘ: 1

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Ons is deurentyd besig om die databasis te suiwer en onaktiewe lidmate na die tydelike argief te skuif.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 14
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 180
Aantal amptelike kerkraadslede: 18
Aantal vrywilligers: 190

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 174
Tweede Sondag van Februarie 151
Derde Sondag van Februarie 118
Vierde Sondag van Februarie 200
Gemiddelde bywoning 14.11

Website: https://www.stelwel.co.za
Sosiale Media:

Facebook: https://www.facebook.com/stelwel
Instagram: https://www.instagram.com/stel.wel/
YouTube: https://www.youtube.com/@ngstelwel/streams

Terug na lys van gemeentes.