Vorm vir Kerklike Statistiek

St Stephen’s

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 29
Belydende lidmate: 136
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelĂȘ: 4

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Baie lidmate is onaktief

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 50
Aantal amptelike kerkraadslede: 12
Aantal vrywilligers: 20

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 41
Tweede Sondag van Februarie 30
Derde Sondag van Februarie 41
Vierde Sondag van Februarie 32
Gemiddelde bywoning 21.82


Sosiale Media:

St. Stephens Ned. Geref. Kerk (Facebook), Whatsapp Dagstukkies van Ds Roelien Karsten

Terug na lys van gemeentes.