Vorm vir Kerklike Statistiek

Simondium

Ring: Die Paarl

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate:
Belydende lidmate:
Aantal gedoop:
Aantal belydenis afgelĂȘ:

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste:
Diensleraars:
Betaalde jeugwerkers:

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente:
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal amptelike kerkraadslede:
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie
Derde Sondag van Februarie
Vierde Sondag van Februarie
Gemiddelde bywoning

Website: https://www.simondiumfamiliekerk.co.za
Sosiale Media:

Facebook: https://web.facebook.com/simondiumfamiliekerk, Whatsapp broadcast groep

Terug na lys van gemeentes.