Vorm vir Kerklike Statistiek

Simon van der Stel

Ring: Namakwaland

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 2
Belydende lidmate: 58
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelĂȘ: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Geen

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Diensleraars: 1
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal amptelike kerkraadslede: 7
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 15
Derde Sondag van Februarie 18
Vierde Sondag van Februarie 18
Gemiddelde bywoning 21.25

Notas of Kommentaar

Geen

Terug na lys van gemeentes.