Vorm vir Kerklike Statistiek

Rondebosch

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 7
Belydende lidmate: 116
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelĂȘ: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 6
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 50
Aantal amptelike kerkraadslede: 9
Aantal vrywilligers: 4

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 66
Tweede Sondag van Februarie 65
Derde Sondag van Februarie 70
Vierde Sondag van Februarie 59
Gemiddelde bywoning 52.85

Website: https://www.ngrondebosch.com
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/ngrondebosch

Terug na lys van gemeentes.