Vorm vir Kerklike Statistiek

Reebok

Ring: Mosselbaai

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 157
Belydende lidmate: 1464
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelĂȘ: 14

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

invloei van nuwe intrekkers in area

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Diensleraars:
Betaalde jeugwerkers:

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 32
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 301
Aantal amptelike kerkraadslede: 22
Aantal vrywilligers: 428

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 528
Tweede Sondag van Februarie 509
Derde Sondag van Februarie 519
Vierde Sondag van Februarie 368
Gemiddelde bywoning 29.67

Website: https://www.ngkreebok.co.za
Sosiale Media:

NG Kerk Reebok
Vrouebediening NG Gemeente Reebok

Terug na lys van gemeentes.