Vorm vir Kerklike Statistiek

Parow-Panorama

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2024

Lidmate:

Dooplidmate: 133
Belydende lidmate: 816
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelĂȘ: 7

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Diensleraars: 0
Betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 10
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 82
Aantal amptelike kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 99

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 220
Tweede Sondag van Februarie 203
Derde Sondag van Februarie 188
Vierde Sondag van Februarie 161
Gemiddelde bywoning 20.34

Website: https://www.parow-panorama.co.za
Sosiale Media:

www.facebook.com/parowpanorama

Facebook: parow-panorama gemeente
Instagram: @ngkparowpanorama

Terug na lys van gemeentes.